GEDICHTENSITE
DANKBAARHEID
DANKBAARHEID
                                            
Als ik Gód toch niet had!

Openen

Mijn liefde voor U!

Openen

Bij Mij… ben jij veilig!

Openen

Mijn liefdevolle vriend!

Openen

Dan schijnt de zon op mijn gezicht!

Openen

Mijn Vader!

Openen

Danklied na de overwinning!

Openen

Onbeperkte liefde…

Openen

Dankzij U!

Openen

U antwoordt in benauwdheid! (Ps.20)

Openen

De hemel op aarde!

Openen

U houdt van mij!

Openen

Dit heeft geen mens bedacht…

Openen

Uw genade is mij genoeg…

Openen

Een God van dichtbij…

Openen

Van U is mijn verwachting!

Openen

Gods liefde is omarming…

Openen

V r e u g d e !

Openen

Het samenzijn…

Openen

Zomaar met U praten…

Openen

In de luwte… van Gods zegen!

Openen

Zou ik God een brief schrijven…

Openen

Aan het hart van de Vader... Openen Uw liefde en uw zorg… Openen
Laat je maar dragen door Mij... Openen Duizenden redenen! Openen
Stil zijn voor U… Openen Heer, wat wilt U mij zeggen?  Openen 
Zolang Ú er maar bent! Openen Jezus… de opgestane Heer!  Openen 
Maar God… zal zorgen! Openen Gods aanraking… Openen
In gesprek met God... Openen Hoger dan de wólken reikt uw trouw!  Openen 
U hoort mijn lied! Openen Zó ziet U mij!  Openen 
Gods liefde en zorg… Openen Zó belangrijk… bent U!  Openen
Niets kan mij scheiden! Openen Mijn handen in die van God  Openen 
Schuílen in de stilte… Openen Mijn God ... ik zál niet wankelen!  Openen 
Ja! Ik ben het waard! Openen Góds stem...    Openen 
 U alleen danken Openen Ik zal er altijd zijn!                       
 
Openen