GEDICHTENSITE
VREUGDE
VREUGDE
                                                     


Gods oogappel… ben jij!
Vanuit Gods ogen…
Haar góddelijke houding…
In zijn ruimte mag ik leven!
H a l l e l u j a !
Er zál geen nacht meer zijn!
Heer, ik vertrouw op U!
Geen dag… zonder mijn God!
Het land… van heel dichtbij!
Een nieuwe dag!
Het leven met U!
En tóch, zal ik juichen voor mijn God!
Is God onbereikbaar?
Eén God!
Dan zingt mijn ziel voor U!
Met Gods líefde in je hart…. 
Die echte, pure liefde!  Openen Ik ben jouw Vader en Ik heb je lief!   Openen
Een verbond van vrede…  Openen Mijn hemelbrood ten leven!  Openen
Het land… der levenden!  Openen De hemel juicht!   Openen 
Wij staan er niet alleen voor!  Openen U bent zoveel méér!   Openen 
Góds wonder!  Openen Mijn God is daar…   Openen
Er is zoveel méér!   Openen Gods rivier... het levende water!   Openen 
Op U alleen vertrouwen  Openen Dan juicht mijn hart!   Openen 
Ík... verander niet!                                                             
 
 Openen